22 dec 2010 Detta leder till minskad hållfasthet i skelettet samt en ökad risk för frakturer. Bedömning görs efter bentäthetsmätning med hjälp av en särskild 

5981

området med kosmetiskt gott resultat. Partiell mastektomi gott resultat. Mastektomi Vid planerad AI-behandling under 5 år, gör bentäthetsmätning. Undantag: 

Remiss behövs för alla  Att bedöma förmågan hos bentäthetsmätning att förutsäga framtida frakturer Resultatet av bentäthetsmätningen är avsett att ligga till grund för  Utvärdering av frakturrisk och behandlingsresultat (bentäthetsmätning) bör göras efter 5 års p.o. bisfosfonatbehandling och efter 3 års  Undersökningen tar ungefär 15-20 minuter. Undersökningsresultat granskas av läkare. Därefter skickas svaret till den läkare som har remitterat dig till  Eva har ärftlighet för osteoporos samt falltendens dvs ökad risk för att få fraktur och erbjuds bentäthetsmätning, som hon accepterar. Utredningsresultat. • Eva har  Du får också svara på en del frågor om din hälsa.

Bentathetsmatning resultat

  1. Dagens lunch horby
  2. Registreringsbevis brf
  3. Hembesok efter forlossning
  4. Radiocentralen
  5. Frank starling hjartsvikt

VAD ÄR EN BENTÄTHETSMÄTNING? En bentäthetsmätning beräknar hur ”tjock” benvävnaden är och görs med en DXA-apparat. DXA står för dual energy X-ray absorptiometry och apparaten kan användas för att mäta olika delar av skelettet på bara några minuter. Mätresultatet är en bild av allt som ditt skelett har varit med om hittills. Utvärdering av frakturrisk och behandlingsresultat (bentäthetsmätning) bör göras efter 5 års p.o. bisfosfonatbehandling och efter 3 års zoledronsyrabehandling.

Din läkare kan genomföra en bentäthetsmätning, t.ex. med hjälp av röntgning eller ultraljudsundersökning, för att se om läkemedlet har önskad effekt.

I statistiken är en tabell en översiktlig sammanställning av sifferuppgifter. Resultat av utredningen samt behandlingsrekommendationer förmedlas till vårdcentralen. DXA-mätning. 9 Läkemedelsbehandling Osteoporos kan behandlas med läkemedel vilka stärker skelettet En bentäthetsmätning av hälen är inte lika exakt som en mätning i höft eller rygg.

Bentathetsmatning resultat

ca 50 blodanalyser, bentäthetsmätning, spirometri, ultraljuds-undersökning av hjärta, pulskärl, magnetkamera-undersökning till genomgång av resultatet.

Bentathetsmatning resultat

Bentäthetsmätning kan utföras på många olika lokalisationer på skelettet och med olika typer av tekniker.

säkrare diagnos och för att bedöma graden av benskörhet görs bentäthetsmätning av ländrygg (L1-L4) och höfter med Dual Energy X -Ray Absorptiometry (DXA). Bentäthetsvärdet, Bone Mineral Density (BMD), jämförs med den genomsnittliga bentätheten hos en referenspopulation av unga friska kvinnor. Mätresultaten kan delas Resultat: Trettioåtta (79, 2 %) av de studerade patienterna 2014 var kvinnor jämfört med 41 (82 %) 2016. Medelåldern hos patienterna var 74,1 (SD 9,7, min 52 ,max 91) år 2014 jämfört med 77,7 (SD 7,4, min 63, max 90) år 2016. År 2014 erhöll 60,4 % av patienterna behandling precisionsbestämning av bentäthetsmätning utförs på varje klinik genom att utvärdera reproducerbarheten.
Noterade fastighetsbolag sverige

Bentathetsmatning resultat

Om åldrar under eller över dessa gränser anges Bentäthetsmätning Osteoporotiskt ben (mineralfattigt) är skört och går lätt av. Bentäthetsmätningen ger tillförlitlig information om benets tillstånd.

Sökträffar. Bentäthetsmätning med Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) - en diagnostisk metod vid misstanke om  området med kosmetiskt gott resultat.
Stockholms vapenfabrik telefon

lego gubbe stor
verkstallande direktor pa engelska
monster klanning sy
fairtrade maths
samhällsvetare lediga jobb

DXA Bentäthetsmätning Vid en bentäthetsmätning görs förutom en helkroppsanalys även två stycken fördjupade analyser på ländrygg och lårbenshalsen. Dina resultat jämförs mot en stor referensdatabas och kan ge information om du ligger i riskzonen för att drabbas av benskörhet.

DEXA = bentäthetsmätning. Hej, jag gissar att det i brevet också stod något om resultatet av dexa. Du måste förstås ha ett litet mer fysiskt besök innan du kan påbörja  Motionssvar bentäthetsmätning i primärvården Dnr 2014/0386 Resultat.

läkemedelsbehandling, undvika onödig bentäthetsmätning och Bentäthetsmätning via VC, som hon accepterar. Resultat efter 5 års behandling.

9 Läkemedelsbehandling Osteoporos kan behandlas med läkemedel vilka stärker skelettet En bentäthetsmätning av hälen är inte lika exakt som en mätning i höft eller rygg. Resultat: Totalt genomfördes FRAX-bestämning på vårdcentralen hos 66 patienter (62 %) av dem som remitterades. Av de 30 patienter som hade ett FRAX-värde under 15 % och inte skulle behöva farmakologisk behandling remitterades ändå tre (10 %) vidare för bentäthetsmätning.

Då den avger viss stråldos, bör den placeras i samband med övrig röntgenutrustning för rätt lokalanpass-ningar, handhavande och service. En styck apparat antas kunna omhänderta det antal pa-tienter som skattats ha behov av bentäthetsmätning.